Google AdWords -mainonta on päivittynyt pienin askelin. Merkittävin muutos pitkään aikaan nähtiin keväällä, kun hakutulossivun oikean reunan mainokset poistuivat kokonaan ja jäljelle jäivät vain orgaanisten hakutulosten ylä- ja alapuolelle sijoittuvat mainokset. Nyt päivänvalon on nähnyt toinen iso päivitys mainostekstien pituudessa.

Keväällä Google ilmoitti päivityksestä, joka poistaa maksetut AdWords-mainokset hakutulossivun oikeasta reunasta. Muutoksen jälkeen orgaanisten tulosten yläpuolelle ilmestyi neljä maksettua mainosta ja alapuolelle kolme.

Muutama kuukausi päivityksen jälkeen voidaan todeta, että kampanjoiden mainosnäytöissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kampanjat, joissa on paljon kilpailua, ovat hieman menettäneet osuuttaan mainosnäytöistä, mutta muuten luvut ovat pysyneet entisen kaltaisella tasolla. Nyt julkaistuilla muutoksilla mainostekstien pituudessa saattaa sen sijaan olla enemmän vaikutusta mainosten tehokkuuteen.

Enemmän tekstiä – enemmän tehoa

Mainostekstit ovat pysyneet muista AdWords-päivityksistä huolimatta ennallaan hyvin pitkään. Nyt julkaistun päivityksen myötä mainosteksti kuitenkin muuttuu, ja jatkossa teksti koostuu kahdesta otsikkorivistä ja yhdestä kuvauskentästä. Samalla merkkimäärä kasvaa 95 merkistä 140 merkkiin.

Merkkimäärän kasvu tehostaa mainoksia, kun palstakoko hakutulossivulla kasvaa. Päivityksen jälkeen mainostajalla on enemmän tilaa kertoa tuotteistaan ja palveluistaan verkon käyttäjille. Muutos saattaakin vaikuttaa mainosten klikkimääriin, sillä informatiivinen ja kattava mainos houkuttelee klikkaamaan suppeaa tehokkaammin. Lisäksi mainokset muistuttavat jatkossa enemmän orgaanisia hakutuloksia, millä myös voi osaltaan olla vaikutusta mainosten tehoon.

Uudista mainostekstit uusien merkkimäärien mukaisiksi

AdWords-mainosten uusi merkkimäärä pakottaa miettimään mainosten tekstejä uudelleen. Tekstejä ei kannata kopioida olemassa olevista mainoksista uuteen formaattiin sellaisenaan, vaan tuottaa uuteen rakenteeseen parhaiten istuvat sisällöt alusta alkaen. Otsikkorivit keräävät eniten huomiota, ja niihin kannattaa erityisesti panostaa. Annettu tila on myös järkevää käyttää mahdollisimman täysimääräisesti.

Vanhat, vakiomuotoiset tekstimainokset toimivat laajennettujen tekstimainosten rinnalla normaalisti lokakuun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen vakiomuotoisia mainoksia ei enää voi luoda tai muokata.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.