Sähköpostimme täyttyy yritysten mainos- ja markkinointiviesteistä. Onko sähköpostimarkkinointi kannattavaa, huomaako viestejä kukaan? Kuinka paljon se tuo euroja suhteessa siihen käytettyyn aikaan ja rahaan?

Sähköpostimarkkinoinnin edut

Laajan brittiläisen sähköpostimarkkinointitutkimuksen (Econcultancy, 2014) mukaan yritykset kokevat sähköpostimarkkinoinnistaan saamansa tuoton hyväksi tai erittäin hyväksi. Tämän vahvistaa myös oma kokemuksemme.

Amerikkalainen markkinointiautomaatioon erikoistunut Hubspot julkaisi joulukuussa 2013 listan sähköpostimarkkinointiin liittyvästä statistiikasta. Statistiikan mukaan 91 % kuluttajista lukee sähköpostinsa päivittäin, ja 74 % suosii sähköpostia kaupallisen viestinnän vastaanottokanavana.

Sähköpostimarkkinointi voi olla mieluisa tapa ottaa vastaan markkinointia

Käyttäjät voivat itse valita mitkä mainokset lukevat, jäsennellä mainosvirtaansa ja poimia sieltä heitä kiinnostavat sisällöt. Tiivistetyn sähköpostin kautta on myös helppo siirtyä lukemaan lisää informaatiota niistä sisällöistä, jotka kiinnostavat.

Sähköpostimarkkinointi on parhaimmillaan myös äärimmäisen kohdennettu tapa viestiä. Voit tavoittaa tarvittaessa haluamasi toimialat, yrityskoot ja haluamasi toimihenkilöt henkilön tarkkuudella.

Sähköpostimarkkinointi jatkaa kasvuaan ja on kustannustehokasta

Sähköpostimarkkinointia hyödynnetään koko ajan enemmän, koska se on kustannustehokasta.  Tilastoissa esitetty sähköpostimarkkinoinnin ROI (return on investment) eli käytetyn rahan tuoma tuotto, oli 4,3-kertainen. Luku on poikkeuksellisen korkea.

Korkeaa ROI:ta voi selittää  tutkittujen yritysten hyödyntämät keinot viestinnän tehostamiseksi. Viestinnän tehoa voi parantaa kehittämällä viestintää vastaanottajille relevantiksi ja oikea-aikaiseksi esimerkiksi markkinointiautomaation avulla.

Markkinointiautomaation avulla sähköpostimarkkinoinnin sisältö kohdennetaan vastaanottajalle hänen aiemman toimintansa ja kiinnostuksen kohteidensa perusteella. Näin vastaanottaja saa viestejä niistä teemoista jotka häntä kiinnostavat.

Viestinnän tehoa voi lisätä myös esimerkiksi panostamalla sisällön laatuun. Tarjoaako markkinointisi sisältö aitoa lisäarvoa vastaanottajillesi? Tehoa parantavat myös hyvin toteutetut viestipohjat, jotka toimivat myös mobiililaitteissa ja siirtävät lukijoita halutuille verkkosivuille tehokkaammin.

Yhteenveto

1. Sähköpostimarkkinointi on kannattavaa, koska se mahdollistaa tarkan kohdennettavuuden ja edullisen tavan kontaktoida vastaanottaja. Se on entistä tehokkaampaa, jos viestintä on hyvin suunniteltua ja vastaanottajalle relevanttia. Se on myös mieluisa tapa vastaanottaa markkinointia.

2. Viestit huomataan, kun ne ovat vastaanottajan toivomia, vastaanottajalle hyödyllisiä ja sisällöllisesti laadukkaita.

3. Vastaanottajaa kiinnostava, oikein kohdennettu sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista markkinointimuodoista.

Meillä on vahvaa kokemusta  sähköpostimarkkinoinnin tehostamisesta Spotmore-järjestelmän avulla. Ota yhteyttä, jos haluat vinkkejä tai tarvitset apua markkinointiisi.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.