Suomalaiset PK-yritykset tiedostavat sosiaalisen median merkityksen markkinoinnissa, mutta eivät välttämättä tiedä, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta oikeat alustat ja oikea tapa some-markkinoinnin toteuttamiseen.

Sosiaalisen median kenttä on laaja, ja se kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Siihen kuuluvat kaikki verkkoviestintäpalvelut, joissa käyttäjät voivat itse luoda ja vastaanottaa sisältöä.

Sosiaalisen median kentän hahmottaminen saattaa tuntua haastavalta. Siihen osataan luokitella tunnetut yhteisöpalvelut kuten Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn, mutta ei aina muisteta, että siihen kuuluvat myös monet muut palvelut, esimerkiksi Wikipedia, SlideShare sekä blogit ja keskustelupalstat. Monet some-alustat ovat erikoistuneita jonkin tietyn toimialan ympärille. Tällaisia ovat esimerkiksi hotelli-, lento- ja loma-asuntojen arvosteluihin keskittynyt TripAdvisor ja ravintola-arvosteluihin keskittynyt eat.fi.

Tavoitteet kuntoon

Ensimmäinen askel menestyvään some-markkinointiin on asettaa tavoitteet sosiaalisen median toiminnalle ja pohtia, mitkä sosiaalisen median ratkaisut johtavat parhaiten asetettuihin tavoitteisiin. Toisaalta on huomioitava, miten ne toimivat yhdessä yrityksen markkinointi- ja toisaalta koko liiketoimintastrategian kanssa. Sosiaalisuus on tullut osaksi yrityksen kaikkea toimintaa, ja siksi some-strategian on oltava linjassa yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Valittuihin some-alustoihin vaikuttaa se, kuka yrityksen asiakas on ja mistä hänet löytää. Tapaan markkinoida vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea yrityksen asettamat tavoitteet – halutaanko esimerkiksi erilaistua, herättää keskustelua vai olla taktinen myynnin edistäjä?

Millainen yrityksen persoona on?

Tärkeää on myös analysoida, millainen yrityksen sosiaalisen median presenssi tällä hetkellä on (tai onko sitä ylipäänsä) ja kohtaako se asetettujen tavoitteiden kanssa. Mitä yritys haluaa kertoa itsestään sosiaalisessa mediassa? Millaisen kuvan se haluaa antaa? Onko sen rooli olla tietolähde vai interaktiivinen, asiakkaiden kanssa jatkuvasti kommunikoiva toimija? Millainen yrityksen persoona somessa on? Onko se asiallinen vai hauska, provosoiva, kantaaottava vai myötäilevä – ehkä jotain tältä väliltä? Persoona vaikuttaa viestien tyyliin ja niiden sisältöön.

Erilaistu sisällöllä

Jotta yritys menestyy sosiaalisessa mediassa, sen on oltava ajan tasalla omasta toiminnastaan, seurattava siitä käytävää keskustelua ja reagoitava tähän keskusteluun nopeasti. Jatkuvan viesti- ja markkinointitulvan keskellä kaiken avain on kuitenkin kohderyhmän syvällinen tuntemus ja heille relevantti, mielenkiintoinen sisältö. Parhaimmillaan se erilaistaa yrityksen, sitouttaa asiakkaat yrityksen brändiin ja luo uutta asiakaspintaa.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä