Verkkosivuston suunnittelu lähtee yleensä liikkeelle voitetun tarjouskilpailun tai  hyväksytyn tarjouksen jälkeen, jolloin itse työn laajuus on jo määritelty. Sen sijaan työn varsinainen sisältö ja sen toteutus määritellään suunnitteluprosessin aikana.

Verkkosivujen hinta voi vaihdella samalla laajuudella parista tuhannesta kymmeneen tuhanteen. Tällöin kannattaa miettiä, mistä hintaero muodostuu. Suunnitteluprosessi on monivaiheinen kokonaisuus, ja hintaero selittyy jo pelkästään sillä, miten paljon eri vaiheisiin panostetaan. Hinnan merkityksen näkee viimeistään siinä vaiheessa, kun sivut julkaistaan. Verkkosivuja ei pidä nähdä kustannuksena, vaan markkinointi-investointina, jonka tehtävä on kasvattaa yrityksen myyntiä.

Suunnitteluprosessin peruskaava on yleensä verkkosivujen kohdalla samanlainen riippumatta toteuttavasta toimistosta. Kaikilla on kuitenkin oma tyylinsä viedä projektia eteenpäin. Me Kanavassa pyrimme aina ketterään kehitykseen jatkuvalla vuoropuhelulla asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Tällöin myös projekti pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Kaikki alkaa suunnittelupalaverista

Jokainen projekti alkaa aina suunnittelupalaverilla. Tällöin käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi mm. nykytilanteen, kilpailijatilanteen, kohderyhmän ja niiden tarpeet, verkkosivun tavoitteet ja niiden linkittymisen yrityksen strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Lisäksi sovimme aikataulusta ja vastuujaoista.

Asiakkaan pitää asettaa verkkosivuprojektille omassa päässään vastuullinen henkilö, jolla on tarvittaessa auktoriteettia viedä omat näkemyksenä läpi. Usein ongelma on, että projektiin osallistuu liikaa henkilöitä, jolloin sivuston tavoitteet ovat sekavia ja lopputulos on kompromissi, joka ei tyydytä ketään.

Konseptisuunnittelu toimii punaisena lankana

Seuraavaksi alkaa asiakkaalle näkymättömin työvaihe, jota kutsumme konseptisuunnitteluksi. Tällöin syvennymme  suunnittelupalaverissa läpi käytyihin asioihin ja teemme niin taustatutkimusta, analyysia kuin brainstormausta.

Konseptisuunnittelun lopputulema toimii punaisena lankana läpi verkkosivun toteutuksen. Tässä vaiheessa asiakkaalle esitetään, tapauksesta riippuen ja asiakkaan niin toivoessa, sivuston rautalankaversio, jonka tarkoitus on konkretisoida sivustohierarkia, rakenne ja käytettävyys.

Visuaalinen ilme määrittää verkkosivujen ulkoasun

Verkkosivulle voidaan luoda täysin uusi visuaalinen ilme tai vanha ilme päivitetään vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ja uudenlaista rakennetta. Suunnittelun lopputuloksena esitämme asiakkaalle 1-3 erilaista vaihtoehtoa. Tässä vaiheessa olemme kuitenkin usein sisäisesti tehneet useampia vaihtoehtoja tai muunnelmia, joista eteenpäin toimitetaan vain parhaat.

Sisällön suunnittelu on usein verkkosivujen pullonkaula

Sisällön suunnittelu voi muodostua verkkosivuston kompastuskiveksi, sillä usein ei olla valmiita maksamaan ammattilaisen tekemästä työstä, ja yritys haluaa koostaa itse sisällön. Se sopii, mutta tällöin voi olla riskinä, että kaikki mahdollinen sisältö eri esitteistä viedään sivuille, jolloin sivuilla on liikaa sekalaista sisältöä, joka ei vastaa sivun tavoitteisiin. Tai vastaavasti sisällöntuottajalle lykätään kaikki mahdollinen tekstimateriaali stilisoitavaksi.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asiakkaalta tulee jäsenneltyä raakamateriaalia, josta sisällöntuottaja koostaa lisäkysymysten avulla käyttäjän näkökulmasta oikeanlaista ja hakukoneoptimoitua sisältöä. Asiantuntijayrityksissä myös kannattaa varautua siihen, että sisällöntuottaja haluaa haastattelun perusteella kirjoittaa tekstit verkkosivuille.

Ohjelmointi tuo ulkoasun eloon

Kun ulkoasu on hyväksytty, sivustoa aletaan koodata.  Tämä on pienemmissä sivustoissa hyvin suoraviivainen prosessi. Laajemmissa sivustoissa tai erikoistoteutuksissa on kuitenkin ominaisuuksia, joiden toiminnan näkee vasta, kun se on koodattu, jolloin käydään usein vielä vuoropuhelua asiakkaan kanssa.

Viimeistelyn kautta valmiiksi sivustoksi

Vielä ennen sivuston julkistamisesta se hakukoneoptimoidaan sekä varmistetaan sivuston tietoturva. Koko projektiin menee yleensä aikaa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen riippuen sivuston ja suunnitteluprosessin laajuudesta.

Verkkosivujen kehitys on jatkuva prosessi

Kun verkkosivusto on julkaistu, niin ei ole syytä nostaa käsiä ylös, sillä verkkosivusto ei ole yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, jossa sivustoa kehitetään analytiikan perusteella paremmaksi.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.