Hakukoneoptimoinnilla (Search Engine Optimization, SEO) tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden hakutuloksissa. Pitkällä tähtäimellä perusteellisesti suoritettu hakukoneoptimointi onkin kustannustehokkain tapa saada lisää kävijöitä verkkosivuille.

Hakukoneoptimoinnin etuja

Hakukoneoptimointi on markkinointia siinä missä mainoskampanjatkin, mutta kustannukset ovat kertaluontoiset ja tulokset kauaskantoisia. Tarkoituksena on hienosäätää sivustoa siten, että se löytyisi käytetyimmillä hakusanoilla hakukoneissa.

Hakukoneoptimointiin liittyy vahvasti käytettävyyden arviointi. Hakurobotteja varten tiedon tulee olla selkeästi organisoitua ja hyvin jäsenneltyä. Laadukkaasti toteutettu hakukoneoptimointi erottaa nostaa yrityksesi esille hakutulosten joukosta.

Hakukoneoptimointi

  • tuo lisää kävijöitä sivustolle
  • on kustannustehokasta markkinointia
  • parantaa sivuston käytettävyyttä
  • auttaa erottumaan kilpailijoista.

Palvelumme

Hakukoneanalyysi

35-kohtaisella hakukoneanalyysilla käymme läpi sivustosi teknisen ja sisällöllisen tilan hakukoneiden ja hakukoneita käyttävien ihmisten kannalta. Analyysissa tarkastellaan Googlen suositusten mukaisesti relevanteimmat kohdat.

Saat tarkan raportin sivustosi hakukoneoptimoinnin tilasta ja suositukset tarvittavista toimenpitestä sekä kustannusarvion tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi sisältää analyysissa mainittujen ongelmien korjaamisen käytännössä.

Toimenpiteiden avulla parannamme yrityksesi näkyvyyttä hakukonetuloksissa ja kasvatamme sivustosi kävijämääriä. Jo pelkkien peruskohtien optimoinnilla saadaan aikaan näkyvä parannus.

Avainsanapohjainen sisällöntuotanto

Tuottaako yrityksesi oma henkilökunta sisältöä verkkosivuillenne? Monet yrityksen viestinnästä vastaavat henkilöt eivät ole tutustuneet avainsanapohjaiseen sisällöntuotantoon.

Me voimme auttaa viestintähenkilöitänne luomaan hakukoneystävällisempää sisältöä tai muokata jo olemassa olevaa tekstiä, jotta hakijat löytävät sivuillesi.

Verkkokaupat ja hakukoneoptimointi

Meillä on runsaasti kokemusta eri alustoilla olevien verkkokauppojen hakukoneoptimoinnista. Alustasta riippuen on myös mahdollista automatisoida verkkokaupan hakukoneoptimointi siten, ettei esimerkiksi tuotteita tarvitse optimoida aikaavievästi tuote kerrallaan.