Natiivimainonnalla tarkoitetaan lähinnä digiympäristössä tapahtuvaa mainontaa, joka mukautuu käytettävän alustan muuhun julkaisuaineistoon. Natiivimainokset ovat usein mainostajan tuottamia artikkeleita tai videoita, jotka esittelevät tuotetta tai palvelua alustan sisällölle tyypilliseen tapaan ja ohjaavat lukijan pois alkuperäiseltä sivustolta mainostajan omaan sisältöön.

Natiivimainoksen sisältö

Yleisimmin natiivimainoksia näkyy medioiden, sosiaalisten medioiden ja hakukoneiden sivustoilla. Vaikka natiivimainokset istuvat ulkoasultaan kyseessä olevan median muuhun sisältöön, niissä on aina oltava maininta, että kyse on mainossisällöstä.

Natiivimainoksessa on usein

 • otsikko
 • kuva tai video
 • kuvaus tai ingressi
 • mainostajan nimi tai logo.

Natiivimainonnan edut

Natiivimainonnassa olennaista on luoda kohderyhmää kiinnostavaa ja aktivoivaa sisältöä, jotta lukijat haluavat siirtyä lukemaan mainossisältöä.

Medioiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että natiivimainoksen sisältö sopii valitun median muun sisällön tyyliin ja esitystapaan. Natiivimainonta sopii hyvin monikanavaisen mainoskampanjan osaksi ja laajempien kokonaisuuksien tueksi.

Natiivimainonta on hyvä tapa

 • nostaa oma sisältö esille siellä, missä lukijatkin ovat, eli tavoittaa laajempi yleisö
 • hyödyntää niitä kanavia, joissa kohderyhmäsi viihtyy
 • saada enemmän tuloksia.

Tarjoamme räätälöidyt natiivimainokset

Suunnittelemme ja toteutamme natiivimainokset alusta loppuun. Tarjoamme aina räätälöidyn ratkaisun, joka sopii osaksi yrityksesi muita markkinointitoimia.

Käyttämämme natiivimainonta-alustan kautta voimme seurata ja optimoida kampanjaa jopa reaaliaikaisesti.

 • Kartoitamme yrityksesi tavoitteet ja kohderyhmän.
 • Luomme strategian, jota natiivimainonta tukee.
 • Kirjoitamme artikkelin tai luomme muuta sisältöä, johon natiivimainoksesta ohjataan.
 • Valitsemme sisältöä ja kohderyhmää vastaavat mediat.
 • Luomme natiivimainoskampanjan.
 • Seuraamme ja optimoimme kampanjaa.