Videomarkkinoinnin maailmaan astuminen on jännittävää – se voi nimittäin olla juuri se ratkaiseva taktiikka, jolla herätät kohdeyleisösi huomion, parannat näkyvyyttäsi hauissa ja konvertoit prospekteja. Kaikki tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan pohjalla on oltava videomarkkinoinnin strategia.

Strategian luominen

Videostrategian tavoitteena on koota yhteen yrityksesi kohderyhmä ja se, miten haluat ihmisten toimivan, sekä tapa, jolla tuloksia mitataan. Luomme strategian seuraavien vaiheiden pohjalta:

1. Sisäinen markkinatilanne

Tutustumme yritykseesi perusteellisesti: selvitämme, miksi ja miten yrityksesi toimii, mikä erottaa teidät kilpailijoista, mikä on kohderyhmänne ja mitkä pääasiallisia kilpailijoita ja vaikuttajia ja mitä haluatte saavuttaa.

2. Ulkoinen markkinatilanne

Seuraavana vuorossa on markkina-, liiketoiminta- ja asiakasanalyysi, jossa määritämme, miten tavoitamme ja sitoutamme asiakkaat ja saamme heidät toimimaan halutulla tavalla.

3. Strategian muotoilu

Määritämme lähestymistavat kohdentamiseen, taktiikkaan ja viestintään, annamme suosituksia ajoituksista, budjeteista ja resursseista sekä määritämme tulosten seuraamiseen käytettävät mittarit. Videon lisäksi suunnitelma voi sisältää muitakin medioita.

4. Jatkuva parantaminen

Strategia on jatkuva prosessi, joten optimoimme strategiaa kuukausittain tai vuosineljänneksittäin mittaamalla ja analysoimalla tuloksia, testaamalla eri muuttujia ja parantamalla jatkuvasti tuloksia.