Nykypäivänä on enemmän sääntö kuin poikkeus, että yritysten oletetaan löytyvän myös somesta. Kuluttajat kääntyvät entistä enemmän somen puoleen etsiäkseen tietoa yrityksestä, sen arvoista ja tuotteista. Ja koska keskivertokuluttuja viettää suuren osan ajastaan somessa, se on myös todennäköisin väylä löytää itselle ennestään tuntemattomia yrityksiä.

Somen mahti on siis valtava, ja laadukkaan somesisällön tuottaminen on yksi keino vaikuttaa yrityksen tulokseen ja tunnettavuuteen. Jotta somesta saisi parhaan mahdollisen hyödyn, sisällöntuotannon lisäksi kannattaa ehdottomasti panostaa myös sisältöjen taakse piiloutuvaan dataan ja analytiikkaan.

Kuulostaako oman epämukavuusalueen puolelle hyppäämiseltä? Ei huolta. Somealustasta riippumatta tähän löytyy useita erilaisia työkaluja, jotka hoitavat suuren osan työstä puolestasi. Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin yritysprofiileihin sisältyy automaattisesti analytiikkaa, jota voi halutessaan tehostaa joko ilmaisilla tai maksullisilla analyysityökaluilla, kuten Bufferin, Hootsuiten tai Sprout Socialin kaltaisilla alustoilla, jotka tarjoavat analytiikan lisäksi muitakin ominaisuuksia.

Mitä kaikkea voi seurata?

Ennen tarkemman analyysin aloittamista yrityksen kannattaa määrittää sometekemisensä tavoitteet ja strategia, jotka auttavat löytämään yrityksen kannalta olennaiset seurattavat määreet.

Yleisiä seurattavia määreitä ovat esimerkiksi seuraavat:
 


  • Seuraajien/tykkääjien määrä, joka on yhteydessä yrityksen brändin suosioon ja tunnettuuteen. Kyseinen määre vaikuttaa osittain myös julkaisujen kattavuuteen, mutta ei kuitenkaan välttämättä kerro niiden toimivuudesta tai tuottavuudesta. Kannattaa kuitenkin huomata, että tässä tapauksessa määrä ei korvaa laatua – vilpillisin keinoin ostetut seuraajat/tykkääjät saavat luvut näyttämään hyvältä mutta todellisuudessa tekevät hallaa yrityksellesi ja saavat koko tilin näyttämään epäilyttävältä.
  • Kattavuus, joka kertoo, kuinka monta yksittäistä ihmistä julkaisut ovat tavoittaneet. Kattavuus kannattanee eritellä vielä orgaaniseen kattavuuteen, joka korreloi julkaisun sisällön ilmaisen näkyvyyden kanssa, ja maksettuun kattavuuteen, joka kertoo, kuinka monta ihmistä julkaisu tavoitti maksettuna.
  • Sitoutuminen, joka tuo ilmi, kuinka moni on vuorovaikutuksessa julkaisujen kanssa. Sitoutuminen pitää sisällään mm. julkaisujen tykkäykset, klikkaukset, kommentit ja jaot.

Sometilien analytiikkaan perehtyessä kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota myös siihen, mitkä julkaisut ovat toimineet parhaiten minkäkin määreen mukaan. Esim. mitkä julkaisut ovat saaneet eniten sitoutumista tai mitkä ovat kattavuudeltaan parhaita. Tulosten perusteella on helpompi kehittää tulevia julkaisuja toimivampaan suuntaan hyödyntäen jo toimivaksi todettuja osa-alueita.

Demografisista tiedoista parhaaseen julkaisuajankohtaan

Analytiikka kertoo usein myös faktoja sometiliesi seuraajista, kuten iästä, asuinpaikasta ja sukupuolesta. Kyseisiä tekijöitä kannattaa seurata, jotta nähdään, onko yrityksen kohderyhmä lähelläkään tavoiteltua. Jos ei, somestrategiaa ja sisällön pääkohderyhmää on syytä muuttaa.

Analytiikan kautta selviää myös, milloin seuraajasi ovat paikalla somessa. Tähän pohjautuen pystyy siis määrittämään postausten julkaisuajankohdan niin, että ne tulevat mahdollisimman suuren yleisön näkemäksi.

Some vaatii pitkäjänteisyyttä – huomioi se tarkasteluvälissä

Kuten kaikille markkinointitoimenpiteille, myös sometekemiselle on syytä määrittää tarkasteluväli. Onko itselle ja omalle toiminnalle sopiva aikaväli kenties viikko, kuukausi vai neljännesvuosi? Huomaa, että viikko on somemaailmassa todella lyhyt aika saada validia dataa sisältöjen toimivuudesta tai toimimattomuudesta.

Olipa tarkasteluväli mikä tahansa, on tärkeää pitää siitä kiinni mahdollisimman täsmällisesti, jotta data säilyisi edelliseen tarkasteluväliin nähden vertailukelpoisena.

Kun valitun tarkasteluvälin raportti on käyty läpi, sen tulosten pohjalta voi päätellä, mitä on tehty oikein ja missä on vielä parantamisen varaa. Sen perusteella voi suunnitella muutoksia ja vaadittuja korjauksia yrityksen sometekemiseen eli muokata somestrategiaa.

Raportista saatujen yrityskohtaisten tulosten lisäksi strategiassa kannattaa ottaa huomioon myös somen yleismaailmallinen kehitys ja suurimmat yhteiskunnalliset muutokset, joita on suositeltavaa ainakin jossain määrin pitää silmällä. Näin pysyt paremmin alati kehittyvän ja muuntautuvan somemaailman kelkassa!

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.