Sisältömarkkinoinnissa on kyse kokonaisvaltaisesta yrityksen sisältöjen hallinnasta. Se ei ole päätöntä tekstinsuoltamista vaan strategista, suunnitelmallista ja mitattavaa toimintaa, jolla on selkeä tavoite. Se ei tyrkytä, vaan lämmittää asiakkaan kohti ostopäätöstä.

Sisältömarkkinointi pyrkii luomaan lisäarvoa yrityksen asiakkaille tuottamalla asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. Kaikkein paras ja vastakaikua herättävin sisältö on asiakkaita aktivoivaa, hyödyttävää ja viihdyttävää.

Sisältöä julkaistaan kanavissa, joita asiakkaat käyttävät – esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Sisältömarkkinointi on profiloitunut verkossa tapahtuvaksi viestinnäksi, mutta se on saanut alkunsa perinteisestä mediasta – printistä.

Sisältömarkkinointi lähtee kohderyhmän ja tavoitteiden määrittelystä

Koska sisältömarkkinointi pyrkii tuottamaan asiakkaalle relevanttia sisältöä, on yrityksen ensin tunnistettava, kuka asiakkaani on, mistä hän on kiinnostunut ja mistä kanavista hänet löytää. Yrityksen ei ole tarkoituksenmukaista toimia kaikkialla, vaan sen on viestittävä liiketoimintansa kannalta keskeisimmissä kanavissa ja kohdistettava niihin riittävästi resursseja.

Yrityksen on lisäksi määriteltävä sisältömarkkinoinnilleen selkeä tavoite, joka voi olla esimerkiksi uusien mielikuvien luominen ja brändin rakentaminen, liidien luominen, asiakkaiden sitouttaminen tai myynnin kasvattaminen.

Mitattavaa? Oh, yes!

Sisältömarkkinoinnin etu on sen mitattavuus. Selkeä tavoitteiden asetanta ja mittareiden valinta mahdollistavat sisältömarkkinoinnin vaikutuksen ja vaikuttavuuden mittaamisen. Silloin sisältömarkkinoinnista tulee pelkän puuhastelun sijaan strategista ja aidosti liiketoimintaa kehittävää viestintää.

Miksi panostaisin sisältömarkkinointiin?

Kun sisältö on asiakkaalle relevanttia ja se vastaanotetaan oikeassa kanavassa, se kuljettaa asiakasta eteenpäin myyntiprosessissa ja sitouttaa viestin lähettäjään. Siten sisältömarkkinointi helpottaa myyjien työtaakkaa ja tekee asiakkaan lämmittelyn heidän puolestaan. Se vähentää henkilökohtaisen myyntityön määrää ja sitä kautta myös kustannuksia, jolloin resurssien sitominen sisältömarkkinointiin on perusteltua.

Sisältömarkkinoinnin seuranta ja mitattavuus mahdollistavat viestinnän optimoinnin. Yritys näkee, millainen sisältö toimii ja mitkä kanavat ovat sisältömarkkinoinnin tavoitteiden kannalta tehokkaimpia.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä