Tiedätkö, kuinka asiakkaanne toimivat verkkokaupassanne? Miten asiakas löytää haluamansa tuotteen verkkokaupastanne? Minkälainen asiakaskokemus mahtaa syntyä kilpailijan verkkokaupassa asioitaessa? Palveleeko verkkokauppanne chatti asiakkaita suunnittelemallanne tavalla? Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät Mystery Shoppingin avulla.

Mystery Shoppingilla tarkoitetaan markkinatutkimusyritysten teettämää asiakaspalveluprosessien mittaamista, joka toteutetaan mahdollisten tai oikeiden asiakkaiden avulla. Tulokset raportoidaan yksityiskohtaisesti ja objektiivisesti.

Me Kanavalla olemme luoneet oman Mystery Shopping -tutkimuksen, jolla selvitetään, miten yritysten digitaalinen myynti ja asiakaspalvelu toimii. Se kertoo, mitä yrityksesi verkkokaupan palvelutilanteissa todella tapahtuu, toimiiko verkkokauppa tarkoituksenmukaisesti ja mitä osa-alueita verkkokaupan toimivuudessa on mahdollista kehittää.

Mystery Shopping -menetelmällä voit täydentää esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyistä saatavaa asiakasnäkökulmaa tarjoamalla subjektiivisten kokemusten rinnalle faktatietoa. Mystery Shopping -tutkimus antaa hyödyllistä tietoa, kun on tarpeen

  • seurata verkkokaupan laatua objektiivisella mittarilla
  • kartoittaa kehitystarpeita tai arvioida toteutetun kehityksen tuloksia
  • täsmentää konkreettisesti se palvelu, joka on asiakaskyselyissä arvioitu tietyn arvosanan arvoiseksi
  • selvittää, kuinka yleinen on jokin asiakaspalautteessa esille tullut ongelmakohta.
Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.