Jos haaveilet yrityksesi toiminnan laajentamisesta kansainvälisille markkinoille, verkkosivujen käännättäminen on väistämättä edessä. Tässä blogikirjoituksessa annamme muutamia vinkkejä käännöstoimeksiannon tekemiseen ja avaamme koko prosessia niin toimeksiantajan kuin kääntäjänkin näkökulmasta.

1. Käännöstoimittajan valitseminen

Kuten mitä tahansa muita palveluita ostettaessa, myös käännöksistä kannattaa pyytää tarjous. Toimita valitsemillesi käännöstoimittajille verkkosivustosi linkki tai näyte sivuston sisällöstä muussa muodossa, ilmoita kieliparit eli mistä mihin sivusto on tarkoitus kääntää ja kerro myös mahdollisista aikataulutoiveista.

Käännökset hinnoitellaan useimmiten sanamäärän perusteella, joten tarjouspyyntöön on hyvä lisätä arvio siitä. Sanahinta määräytyy pääsääntöisesti kieliparin, tekstin mahdollisen erikoisalan ja tilattavien käännöspalveluiden (esim. pelkkä käännös / käännös ja oikoluku) perusteella. Jotkut käännöstoimittajat voivat myös poimia tekstit suoraan verkkosivuilta, joten jos omat resurssisi ovat rajalliset, kannattaa tämäkin vaihtoehto pitää mielessä.

Lopullista päätöstä ei kannata tehdä pelkän hinnan tai nopeimman aikataulun pohjalta, jos haluat varmistaa käännösten laadun. Päätoimiset kääntäjät kääntävät päivässä noin 2000–3000 sanaa hiukan kieliparista riippuen, mikä on hyvä ottaa huomioon jo tarjouspyyntövaiheessa.

2. Materiaalien toimittaminen

Kun olet valinnut käännöstoimittajan, seuraava vaihe on toimittaa käännettävät materiaalit ja muut referenssiaineistot, kuten linkki sivustoon ja mahdolliset termistöt. Mitä enemmän kääntäjällä on tukimateriaaleja, sitä paremmin hän pääsee sisälle yritykseesi ja käännettävään tekstiin!

Tekstit käännetään erilaisten käännöstyökalujen avulla, ja ne vaihtelevat käännöstoimittajan mukaan. Kaikissa yleisimmissä käännöstyökaluissa on kuitenkin mahdollisuus käyttää käännösmuistia ja termitietokantoja.

3. Kysymykset

Ilmoita käännöstoimittajalle yhteyshenkilö, joka osaa vastata mahdollisiin sisällöllisiin kysymyksiin. Vaikka kysymykset vaikuttaisivat sinulle itsestäänselviltä, niihin kannattaa vastata perusteellisesti ja mahdollisimman selkeästi – kääntäjät eivät esitä kysymyksiä kiusallaan.

4. Laaduntarkistus

Käännöksen yhteydessä kannattaa aina tilata oikoluku, jonka aikana tarkistetaan kieliopin lisäksi mahdolliset virhetulkinnat, numerot ja termit.

Kun valmiit käännökset on viety verkkosivuille, hyvä tapa tarkistaa käännökset oikeassa ympäristössä on tehdä lingvistinen testaus eli käydä käännetty sivusto läpi sivu sivulta. Lingvistinen testaus saattaa paljastaa kontekstiin sopimattomia käännöksiä, virheellisiä tavutuksia tai vaikka liian pitkiä käännöksiä.

5. Palaute

Kääntäjät arvostavat palautetta! Jos olet tyytyväinen/tyytymätön käännöksiin, kerro siitä rakentavasti. Kannattaa muistaa, että kääntäjät noudattavat tiukasti lähdetekstiä (ellei toisin pyydetä), ja vaikka itse ilmaisisit asiat eri tavalla, se ei tarkoita, että käännös olisi virheellinen.

Mitä tarkemmin määrittelet jo tilausvaiheessa, mitä odotat, sitä todennäköisemmin lopputulos on sellainen kuin haluat.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.