Aikaisemmin mentiin kauppaan, kysyttiin myyjältä suositus ja ostettiin tuote tai palvelu. Ostopolku oli hyvin suoraviivainen. Eri medioiden pirstoutuessa ja kuluttajien mediatottumusten muuttuessa yhä hektisemmäksi on kuluttajien ostopolkukin muuttunut kiharaiseksi. Taustatyötä ennen ostopäätöstä tehdään paljon itse, ja siihen käytetään aikaa.

Ymmärtämällä yrityksesi asiakkaan ostopolun voit kehittää markkinointia kokonaisvaltaisemmin. Pystyt myös miettimään, millaisilla markkinointitoimilla yrityksesi voi vaikuttaa ostopolun eri vaiheisiin. Näitä vaikutuksia mittaamalla saadaan kehitettyä markkinointinne tuottavuutta. Samalla tunnistetaan ne ostopolun vaiheet, joihin ei vielä kohdisteta mitään toimenpiteitä.

Jotta voit alkaa rakentamaan oman yrityksesi asiakkaan ostopolkua, on aluksi syytä selvittää yrityksen asiakasprofiili. Tämän jälkeen asiakkaiden ostopolun hahmottaminen on huomattavasti helpompi aloittaa.

Asiakkaan ostopolkuun pohjautuvan markkinoinnin rakentamisen voit aloittaa vastaamalla alla oleviin kysymyksiin:

Miten vaikutetaan siihen, että

…hän saa tietää meistä?

…hän valitsee meidät?

…hän ostaa meiltä?

…hän ostaa meiltä uudelleen?

…hän suosittelee meitä?

Blogi: Ymmärrä asiakkaidesi ostopolku Blogi: Miksi sisältömarkkinointi tuo asiakkaita ja kauppaa
Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.