Sisältömarkkinoinnille asetetut tavoitteet ohjaavat yrityksen sisällöntuotannon prosesseja. Yhdessä yrityksen kohderyhmän kanssa ne määrittävät, missä kanavissa toimimme, millaista sisältöä tarjoamme ja miten sisältömarkkinointia seurataan ja mitataan.

Moni yritys luo profiileja sosiaalisen median kanaviin, kirjoittaa blogia tai lähettää uutiskirjeitä, koska se koetaan nykyaikaisen yrityksen tavaksi toimia ja kommunikoida asiakkaidensa kanssa. Ilman sisältömarkkinoinnin strategiaa toiminta jää kuitenkin usein puuhastelun tasolle eikä sitä onnistuta kytkemään tuloksiin. Tavoitteiden asettaminen on yksi sisältömarkkinointistrategian avainkysymyksistä.

Mitkä ovat meidän tavoitteemme?

Tyypillisimmät sisältömarkkinoinnille asetetut tavoitteet ovat myynnin kehitys sekä tunnettuuden kasvattaminen ja brändin rakentaminen.

Sisältömarkkinointi on erinomainen keino mielikuvien luomisessa ja yrityksen brändin vahvistamisessa. Myynnin kehityksessä sisältömarkkinoinnin rooli on usein avustava, ja haasteena on päästä kiinni siihen, mikä toimenpide on ollut ratkaiseva kaupan solmimisessa. Sisältömarkkinointi toimii kuitenkin myynnin apuna taustoittamalla potentiaaliset asiakkaat yrityksen tuotteista ja palveluista, kuljettamalla heitä eteenpäin myyntiprosessissa, generoimalla liidejä ja vapauttamalla myynnin resursseja.

Suosittuja sisältömarkkinoinnin tavoitteita ovat myös nykyisten asiakkaiden sitouttaminen sekä uusasiakashankinta eli liidien generointi. Sisältömarkkinointia voidaan käyttää myös esimerkiksi tiedotuksen tehostamiseen, asiantuntijajohtajuuden tavoitteluun ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen.

Asetetut tavoitteet vaihtelevat usein sen mukaan, mikä yrityksen toimiala on, mikä sen asema markkinoilla on ja toimiiko se kuluttaja- vai yritysmarkkinoilla.

Kaikki mulle heti

Tavoitteiden määrittelyssä haasteeksi muodostuu usein se, että toimeen tartutaan ”kaikki mulle heti” -asenteella. Yritykset tuppaavat asettamaan toiminnalleen paljon tavoitteita, ja on vaikeaa päättää, mihin tavoitteeseen keskittyisi.

Jotta homma pysyisi hyppysissä, on tavoitteita hyvä olla yksi, korkeintaan muutama, ja kaiken käytännön tekemisen on tuettava sisältömarkkinoinnille asetettuja tavoitteita.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä