Taustapeiliin katsomalla on mahdollista tehdä päätöksiä tulevaan. Markkinoinnissa dataa kertyy paljon. Siksi on oleellista ymmärtää tavoitteet ja rakentaa tavoitteiden pohjalta mittarit markkinoinnin seuraamiseen. Pitkäaikainen ja säännöllinen seuraaminen mahdollistaa vertailun ja muutoksien hahmottamisen.

Dataa hyödyntämällä tuloksia

Kaikki markkinointi tuottaa nykyään dataa. Sitä hyödyntämällä löydetään ostopolun pullonkaulat ja saadaan kasvatettua markkinoinnin tulosta.

Seuranta ja analysointi

Markkinoinnin pilkkominen seurattaviin osiin mahdollistaa sen, että eri osille saadaan rakennettua mittarit. Selkeät mittarit ja niiden aktiivinen seuranta antaa työkalut markkinoinnin tehostamiseen. 

Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin mittarit tekevät datasta mielenkiintoista ja kehittävät markkinointia. 

Markkinointi tuo tuloksia

Markkinoinnin keräämä data auttaa ymmärtämään markkinoinnin toimivuutta. Selkeät tavoitteet ja niille asetetut mittarit eri ostopolun vaiheisiin antaa markkinoinnille edellytykset tuoda tulosta. 

Ollaan yhteyksissä ja katsotaan miten voimme auttaa. 

Tomi Lindroos
CEO

tomi@kanava.to

045 679 22 61

Marko Savolainen
Account Manager

marko@kanava.to

045 260 06 16

Tutustu myös