Sisältömarkkinoinnilla luodaan lisäarvoa tuottavaa sisältöä, joka kiinnostaa, hyödyttää ja viihdyttää asiakkaita. Se ei ole suoranaista tuotteiden tai palveluiden tyrkyttämistä, vaan asiakkaiden palvelemista heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Sisältöä julkaistaan kanavissa, joissa asiakkaat ovat ja etsivät tietoa – esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Selkeä tavoitteiden asettaminen ja mittareiden valinta mahdollistavat sisältömarkkinoinnin vaikutuksen ja vaikuttavuuden mittaamisen sekä viestinnän optimoinnin.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteita

Tiedottamisen tehostaminen

Sisältömarkkinointi tehostaa viestintää tarjoamalla asiakkaille heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaista, säännöllistä ja oikea-aikaista sisältöä.

Tunnettuuden kasvattaminen

Sisältömarkkinointi tunnistaa yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset viestintäkanavat, luo mielikuvia ja vahvistaa yrityksen brändiä tarjoamalla asiakkaita sitouttavaa ja aktivoivaa sisältöä.

Myynnin kehittäminen

Sisältömarkkinointi taustoittaa potentiaaliset asiakkaat yrityksen tuotteista ja palveluista, kuljettaa heitä eteenpäin myyntiprosessissa, generoi liidejä ja vapauttaa myynnin resursseja.

Sosiaalinen media

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa kaventaa yrityksen ja asiakkaan välistä kuilua, sillä yritys tavoittaa asiakkaat siellä, missä he muutenkin viettävät aikaansa.

Lue lisää sosiaalisesta mediasta

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotantopalveluidemme avulla varmistat, että haluamasi viesti tulee esiin selkeästi ja halutulla äänensävyllä, olipa kyse verkkoartikkelista tai uutiskirjeestä.

Lue lisää sisällöntuotannosta