Sisältömarkkinoinnilla luodaan lisäarvoa tuottavaa sisältöä, joka kiinnostaa, hyödyttää ja viihdyttää asiakkaita. Se ei ole suoranaista tuotteiden tai palveluiden tyrkyttämistä, vaan asiakkaiden palvelemista heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Sisältöä julkaistaan kanavissa, joissa asiakkaat ovat ja etsivät tietoa – esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Selkeä tavoitteiden asettaminen ja mittareiden valinta mahdollistavat sisältömarkkinoinnin vaikutuksen ja vaikuttavuuden mittaamisen sekä viestinnän optimoinnin.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteita

Tiedottamisen tehostaminen

Sisältömarkkinointi tehostaa viestintää tarjoamalla asiakkaille heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaista, säännöllistä ja oikea-aikaista sisältöä.

Tunnettuuden kasvattaminen

Sisältömarkkinointi tunnistaa yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset viestintäkanavat, luo mielikuvia ja vahvistaa yrityksen brändiä tarjoamalla asiakkaita sitouttavaa ja aktivoivaa sisältöä.

Myynnin kehittäminen

Sisältömarkkinointi taustoittaa potentiaaliset asiakkaat yrityksen tuotteista ja palveluista, kuljettaa heitä eteenpäin myyntiprosessissa, generoi liidejä ja vapauttaa myynnin resursseja.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä