Sisältömarkkinointi – kultainen ajatus, mutta mitä sen jalkauttaminen yrityksessä käytännössä tarkoittaa?

Homma lähtee sisältöstrategian luomisesta. Hassua kyllä, suuri osa suomalaisista yrityksistä tekee jonkinasteista sisältömarkkinointia, mutta vain harva on tehnyt sen toteuttamisesta kirjallisen suunnitelman.

Sisältöstrategia luo yritykselle suuntaviivat, joiden mukaan sisältöä tuotetaan. Se tekee sisältömarkkinoinnista johdonmukaista ja tavoitelähtöistä viestintää. Samalla se mahdollistaa sisältömarkkinoinnin vastuujaon useammille henkilöille, kun ohjeet sen toteuttamiseen ovat kaikkien saatavilla. Mitä asioita sisältöstrategiassa sitten tulee ottaa huomioon?

Sisältöstrategian 7 steppiä

1. Kenelle, mitä, missä?
Koska sisältömarkkinointi pyrkii tuottamaan asiakkaalle relevanttia sisältöä, on yrityksen ensin pohdittava, kuka asiakkaani on, mistä hän on kiinnostunut ja mistä kanavista hänet löytää.

2. Tavoitteet kuntoon!
Sisältömarkkinoinnille voidaan asettaa useita tavoitteita. Tavoite voi olla esimerkiksi mielikuvien luominen ja brändin rakentaminen, nykyisten asiakkaiden sitouttaminen, uusien liidien luominen tai myynnin kasvattaminen. Ilman tavoitteita sisältömarkkinointi jää pintapuoliseksi kirjoitteluksi.

Muista, että tavoitteen asetannassa on tärkeää suhteuttaa tavoite käytössä oleviin resursseihin. Jos tavoite on myynnin kasvattaminen ja aikaa sisältömarkkinoinnille resurssoitu puoli tuntia viikossa, ei tuloksilta kannata odottaa liikoja.

3. Millaista sisältöä julkaisemme?
Määritä sisältötyypit, jotka toimivat ohjenuorana siihen, millaista sisältöä yritys julkaisee. Sisältötyypit vaihtelevat tavoitteiden, toimialan ja asiakkaiden kiinnostuksenkohteiden mukaan, mutta niitä voivat olla esimerkiksi viihteellinen, tiedottava, myynnillinen, palveleva tai kouluttava sisältö.

4. Määritä resurssit ja toimenpiteet
Kuinka paljon henkilö- ja aikaresursseja yritys on valmis sitouttamaan sisältömarkkinointiin? Sisältömarkkinoinnille on hyvä nimetä vastuuhenkilö, jotta projekti ei jää leijumaan ilmaan.

Yrityksen on lisäksi tehtävä päätös käytännön toimenpiteistä kuten esimerkiksi siitä, kuinka usein yritys pyrkii sisältöä jakamaan, kuinka nopeasti se vastaa palautteisiin ja kommentteihin, kenen nimissä vastaukset tehdään ja mikä tieto on julkista.

5. Julkaisusuunnitelma vie strategian konkretian tasolle
Julkaisusuunnitelma on yrityksen oma työkalu, joka helpottaa sisältömarkkinoinnin jalkauttamista ja aikatauluttamista. Julkaisusuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi julkaisupäivä, julkaisun sisältö, kanava sekä julkaisun tekijä, ja se voidaan tehdä useiksi viikoiksi etukäteen. Suunnitelmallisuudesta huolimatta sisältömarkkinoinnissa on kuitenkin huomioitava myös ajankohtaisuus ja kyky toimia spontaanisti.

6. Työkalut ja seuranta
Sisältömarkkinointi mahdollistaa erilaisten työkalujen ja seurannan käytön. Esimerkiksi markkinoinnin automaatio automatisoi yrityksen viestintää ja tarjoaa työkalun hyvin laaditun sisällön välittämiseen oikealle vastaanottajalle. Google Analytics ja erilaiset sosiaalisen median työkalut helpottavat sisältömarkkinoinnin tekemistä, optimointia ja seurantaa.

7. Viimeistele valitsemalla oikeat mittarit
Sisältömarkkinoinnin etu on sen mitattavuus. Valitse mittarit, jotka parhaiten mittaavat asetettujen tavoitteiden onnistumista.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä