Suomalainen kiipeää puuhun vaikka perse edellä jos vaihtoehtona on maksulliset tikkaat. Sama mentaliteetti vallitsee myös internetissä. Eteenpäin pitää mennä ja tuloksia pitää saada, mielellään ilman kuluja. Siksi verkkokauppojen ja -sivustojen kehitys etenee joskus perstuntumalla tai kehityksestä vastaavan henkilön omilla mieltymyksillä.

Oikeista ratkaisuista voidaan väitellä ja vääntää kättäkin, mutta oikeasti se on ihan turhaa, kun tarjolla on vallan mainioita työkaluja, joilla voidaan selvittää parhaat ratkaisut – puolueettomasti sivuston käyttäjien mieltymyksien mukaan. Eli juuri niiden ihmisten, joille se sivusto on tarkoitettu.

Verkkosivusto käyttäjien ehdoilla

Täydellisen verkkosivuston toteuttaminen on mahdotonta koska jokaisella verkkosivulla on omanlaisensa käyttäjäkuntansa. Niin kutsuttu internet-sukupolvi osaa intuitiivisesti käyttää lähes minkälaista verkkosivuston toteutusta vain, kun taas vähemmän tietokoneiden ääressä istuvat ihmiset haluavat, ettei sivuilla ole turhaa kikkailua ja että tutut jutut löytyvät sieltä, mistä ne löytyivät viisikin vuotta sitten. Verkkosivustoillakin siis ovat omat kohderyhmänsä, joiden tarpeet tulee huomioida suunnittelussa.

Toimivaa verkkokauppaa ei saa paketissa

Verkkosivustojen suunnittelussa ei voida ennakoida menestyksekkäästi tulevan käyttäjäryhmän ”vaatimuksia” sivuston toiminnallisuuden kannalta. Tämä voi aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä, joita ei välttämättä havaita kuin jälkikäteen tutkimalla syitä sivuston seurantatiedoista (esim. Google Analytics). Hyvän verkkosivuston kehitys on jatkuvaa toimintaa, jossa parhaat ratkaisut haetaan tutkimalla asiakkaiden käyttäytymismalleja sekä testaamalla muutosvaihtoehtoja vertailujen avulla.

Ensin kartoitetaan ongelma tai määritetään tavoite

Yleensä sivustolla on jokin ongelma, johon tarvitaan ratkaisua tai parannusta. Joskus ongelmat voivat olla suhteellisen yksinkertaisia, kuten että ”kauppa ei käy”, mutta ongelman syyt monipuolisemmat. Tällöin pitää kerätä asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä tietoa, joka yleensä paljastaa ongelmien syyt.

Joskus taas ei välttämättä ole ongelmaa, mutta sitäkin lujempi tahtotila parantaa jotain osiota. Tärkeintä on kuitenkin, että on selkeä tavoite johon tähdätään. Se voi olla esimerkiksi verkkokaupan konversion parantaminen (ostoprosessin loppuunsaattaneiden prosentuaalinen kasvu verrattuna kävijämäärään) tai vaikka verkkosivustolla kävijöiden ohjaus tietylle halutulle sivulle.

Seurantatiedon avulla etsitään ongelmien syyt

Seurantatietoa saa kerättyä monipuolisesti Googlen Analytics-työkalulla. Sen antama tiedon määrä voi olla ylitsepääsemättömän runsasta, eikä se tarjoa suoraan peruskäyttäjälle ystävällisiä raportteja. Mutta oikeissa käsissä Analytics tarjoaa työkalun, jonka avulla sivuston kuin sivuston toiminnallisuuden salat ja ongelmakohdat avautuvat.

Toimivin lopputulos saavutetaan vertailun avulla

Paras haluttu lopputulos saavutetaan vertailemalla eri vaihtoehtoja käytännössä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että testataan samaan aikaan sekä alkuperäistä että uudistettua verkkosivua käyttäjillä. Ennalta asetetun ajan päästä vertailun tuloksia voidaan verrata, ja valitaan parhaimmat ratkaisut käyttöön.

Tällainen vertailu (A/B-testaus) voi olla osa sivuston jatkuvaa kehitystä. Erityisesti verkkokauppojen tuloksellisuuden kasvattamisen kannalta vertailulla voidaan saada merkittäviä hyötyjä. Tällaisessa ympäristössä yksittäisen testikierroksen pohjalta voidaan parantaa yhtä kohtaa kerrallaan ja suodattaa parhaimmat ratkaisut käyttöön.

Ongelma: Verkkokaupan asiakkaat eivät siirry ostoskorista kassasivulle suorittamaan ostoksiaan loppuun asti.
Oletettu syy: Opastus ostoskorista kassalle puutteellinen.
Toimenpiteet: A/B-testauksen avulla etsitään toimivin ratkaisu.
Tulokset: Verkkokaupan myynti kasvaa.

Loppusanat

Verkkosivustoa ja -kauppaa voidaan kehittää ajan myötä toimivammaksi ja tehokkaammaksi. Tähän ei tarvita kuin tiedon keräystä ja analysointia, tiedon hyödyntämistä ratkaisuissa sekä ratkaisujen testaus tietopohjaisesti käyttäjillä itsellään.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.