Tone of voice viittaa yrityksen ”äänensävyyn” eli tyyliin ja kieleen, joilla yritys viestii esimerkiksi sidosryhmilleen tai asiakkailleen. Mitä enemmän ihmisiä osallistuu yrityksen viestintään ja sisällön tuottamiseen, sitä tärkeämpää yhtenäisen tone of voicen luominen on. Liikkeelle kannattaa lähteä perusasioista.

Yrityksen arvot

Yrityksen arvot ovat tärkeä osa niin markkinoinnin kuin viestinnänkin suunnittelua. Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin yrityksesi toiminta perustuu ja mitä yrityksesi edustaa?
  • Mitkä ovat yrityksesi avainsanoja? Näitä voisivat olla esimerkiksi palvelualttius, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys.
  • Mitä työntekijöillesi tulee mieleen yrityksestä?
  • Millaisia mielikuvia haluat herättää potentiaalisissa asiakkaissa?

Kohderyhmä

Yrityksen tone of voiceen vaikuttaa myös kohderyhmä eli se, kenelle viestitään.

  • Keitä asiakkaasi ovat? Tavallisia kuluttajia vai kenties muita alan ammattilaisia? Millaista kieltä he käyttävät?

Tyyli

Kun tiedät, mitä yrityksesi haluaa sanoa ja kenelle, on aika miettiä tyyliä eli sitä, miten asiat ilmaistaan.

Jos esimerkiksi asiakaslähtöisyys on yksi toiminnan kulmakivistä, myös viestinnän kannattaa olla palvelevaa ja ihmisläheistä – tavallisia kuluttajia harvemmin tavoitetaan ammattislangilla tai kylmillä automaattiviesteillä. Jos kohderyhmäsi koostuu taas alan ammattilaisista, viestinnässä käytettävä termistö voi olla selkeästi alasidonnaista, eikä kaikkea tarvitse vääntää rautalangasta. Olennaista on, että tyyli istuu yrityksen suuhun ja herättää halutunlaisia mielikuvia asiakkaissa!

Sosiaalisessa mediassa tyyli on yleensä epämuodollisempaa ja lähestyttävämpää ja ”robottimaisuutta” kannattaakin välttää. Hyödynnä myös hymiöitä, jos se tuntuu luonnolliselta 🙂

Luo ohjeistus

Kun yrityksen tone of voice on hahmottunut, siitä kannattaa luoda kirjallinen ohjeistus. Mukaan voi liittää konkreettisia esimerkkejä “oikeista” ja “vääristä” tavoista viestiä.

Jos ohjeistusta halutaan jalostaa pidemmälle, voidaan luoda kokonainen tyyliopas, joka kattaa tone of voicen lisäksi ohjeistuksen brändistä, termistöstä, visuaalisesta sisällöstä jne. Vaikka tyylioppaan luominen vie aikaa, se maksaa itsensä takaisin helpottamalla ja nopeuttamalla sisällön tuottamista.

Lue myös:

Oikeinkirjoituksen vähimmäisoppimäärä
Avaimet onnistuneeseen verkkokirjoittamiseen

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.