Monelle markkinoinnin parissa työskentelevälle AIDA-malli on tuttu jo koulunpenkiltä. Se on saattanut tulla vastaan myös legendaarisessa Myyntitykit-elokuvassa, jossa Alec Baldwin pitää pysäyttävän puheen myyjille. Tässä AIDA-blogisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa avaamme käsitettä tarkemmin ja kerromme, miten AIDA ja videot liittyvät yhteen.

AIDA apuna ostopolun hahmottamisessa

A = ATTENTION
I = INTEREST
D = DESIRE
A = ACTION

AIDA auttaa hahmottamaan asiakkaan ostopolkua, jolloin on helpompi miettiä, millainen sisältö puhuttelee ostopolun missäkin vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa herätetään huomio (attention), toisessa kiinnostus (interest), kolmannessa ostohalu (desire) ja neljännessä, viimeisessä vaiheessa tehdään itse osto (action).

Useissa markkinointiviestinnän tutkimuksissa on todettu, että videon avulla on mahdollista tehostaa sisällön tavoittavuutta. Video onkin erinomainen keino vastata asiakkaiden lisääntyneeseen tiedon tarpeeseen, ja oikein suunniteltu video nopeuttaa myös asiakkaan ostopäätöstä.

Videot mielletään monesti yksiulotteiseksi yritysesittelyksi tai olemassa olevan tuotteen perinteiseksi mainokseksi, mutta todellisuudessa ne tarjoavat paljon enemmän. Niillä voidaan esimerkiksi viestiä monipuolisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kunhan sisältö on mielenkiintoista ja relevanttia.

Videoiden alatyypit ja AIDA-vaiheet

Videot voidaan jakaa karkeasti muutamaan alatyyppiin, jotka vastaavat asiakkaan erityyppisiin tarpeisiin saada tietoa tuotteesta tai palvelusta:

  • Yritysvideo. Onko riittävän kiinnostava ja kenelle se on suunnattu? Attention
  • Opasvideo. Step-by-step, mitä ja kenelle? Interest
  • Tuotteen tai palvelun esittelyvideo. Kenelle ja miten vieläkin ytimekkäämmin? Attention/Interest/Desire
  • Liidivideo. Houkuta, koukuta ja kerää liidejä. Attention/Action
  • Tarinallinen video. Jaa mielenkiintoinen tarina, viihdytä ja tunnelmoi. Interest/Desire
  • Referenssivideot valmiista kohteista, tyytyväisistä asiakkaista. Action/Desire
  • Testimoniaalivideot oikeiden asiakkaiden kertomana. Esim. tuotteen tai palvelun toimivuus. Interest

Millainen video sopisi omien asiakkaittesi ostopolkuun? Yksi mahdollinen toteutustapa on animaatio, josta saat lisätietoa alta!

Tutustu animaatioihin
Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.