Ihmisen aivoihin tuleva tieto on lähes kaikki visuaalista. Jos sitä ei ole tarjolla, mieli pyrkii luomaan asiasta jonkinlaisen kuvan. Mitä monimutkaisempia asioita esitellään, sen tärkeämpää on antaa siitä valmis visuaalinen kokonaisuus eli kuvantaa viestiä. Kun kuviin ja grafiikkaan lisätään hiukan tekstiä tai ääntä, saadaan ylivoimaisesti helpoiten ymmärrettävä toistettavissa oleva kokonaisuus. Visualisointia hyödynnetään kuitenkin vielä aika vähän yritysten ostopolussa ja verkkoviestinnässä.

Visual Storytelling -termi on alkujaan peräisin elokuvateollisuudesta, jossa jokin tilanne pyritään kertomaan kuvan avulla ilman puhetta tai tekstiä. Visuaalista kerrontaa voidaan kuitenkin tehdä monilla tavoin ja monilla eri elementeillä – käytettävissä ovat video, valokuva, grafiikka eri muodoissaan sekä teksti ja ääni.

Tiivistä ja selvennä visualisoimalla – vahvista brändiä

Visuaalista esitystapaa voidaan hyödyntää aivan kaikkeen tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksien esittelyyn. Älypuhelimien kasvanut käyttö verkkoliikenteessä tukee visualisoinnin hyötykäyttöä. Puhelimesta on paljon helpompi katsoa minuutin parin liikkuvan kuvan kooste verrattuna PDF-esitteisiin tai verkkosivujen kuva- ja tekstiesitykseen. Mm. verkkosivujen käynnin keskimääräinen kesto on vain 2-3 minuuttia, jonka aikana potentiaaliselle asiakkaalle pitäisi pystyä tiivistämään haluttu asia.

Visualisoinnissa käytettävissä olevia elementtejä on paljon, ja taitava graafikko ja animoija saa niitä yhdistelemällä helposti näyttäviäkin brändiä tukevia kokonaisuuksia: Videoklipit, valokuvat, graafiset kuvat, ytimekkäät tekstinostot, graafiset tehosteet (muuttuvat viivat, nuolet, pallot jne.), muuttuvat taulukot ja värit. Näillä elementeillä saadaan kustannustehokkaasti tiiviitä esityksiä.

Oma juttunsa ovat 3D-grafiikka sekä erilaiset tyylitellyt animaatiot ja liikkuvat ihmishahmot, jotka nostavat merkittävästi työmäärää ja kustannuksia.

Visuaalista kokonaisuutta ja graafista ulkoasua miettiessä ja suunnitellessa onkin pyrittävä määrittelemään, millainen esitystaso riittää. Mitä enemmän animointia, sen työläämpi prosessi. Visuaalisen esityksen ei siis tarvitse olla viimeisen päälle hiottu moniulotteinen kokonaisuus, vaan tehokkaan esityksen voi koota käyttämällä hyviä valokuvia, yksinkertaista näyttävää grafiikkaa ja värimaailmaa sekä tekstisisältöjä.

Eri sisällöt eri tilanteisiin

Kun visuaalista esitystä lähdetään rakentamaan, kohderyhmä tulee tietysti olla selvillä, mutta myös se, missä kohdassa ostopolkua se esitetään ja missä mediassa. Eli onko esityksen tarkoitus esimerkiksi herättää kiinnostus verkkosivujen etusivulla vai halutaanko se esittää palaverissa asiakkaan ostopäätöksen tueksi. Esitys on sisällöltään sitä tarkempi ja syvempi, mitä pidemmällä ostopolussa ollaan.

Myös markkinointikanavalla saattaa olla merkitystä. Esitetäänkö visuaalinen kokonaisuus Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, YouTubessa, verkkosivuilla, palaverissa vai messuilla. Versiointi voi olla joskus tarpeen.

Esityksen alku

Esityksen ensimmäisiin sekunteihin tulee aina kiinnittää erityistä huomiota. Siihen vaikuttaa jonkin verran esityspaikka ja esitysajankohta. Esimerkiksi jos tarkoitus on herättää uuden potentiaalisen asiakkaan kiinnostus, on heti alussa hyvä tarjota ongelmanratkaisua, tarinaa tai tunnetta. Tästä aiheesta voit lukea lisää erillisestä blogista, Videoiden ja animaatioiden ensimmäisillä sekunneilla on merkitystä. Tutustu myös tarjoamiimme animaatioihin alta!

Tutustu animaatioihin
Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.