Markkinoinnissa asiakasprofiili (marketing person) tarkoittaa kuvitteellista henkilöä, joka edustaa yrityksen asiakasta tai potentiaalista asiakasta. Asiakasprofiili on seikkaperäisesti kuvattu henkilö, joka edustaa koko kohderyhmää. Asiakasprofiili on samalla työkalu, jonka avulla koko markkinointitiimi pystyy tehostamaan toimintaansa.

Hyödyt

Asiakasprofiilin avulla voidaan tehdä parempia liiketoimintasuunnitelmia sekä tehostaa viestintää ja markkinointia.  Asiakasprofiili antaa ”kasvot” kohderyhmälle, jolloin asiakkaisiin on helpompi samaistua. Samalla asiakasymmärrys paranee. Lisäksi ongelmanratkaisu usein helpottuu, kun kohderyhmää on edustamassa kuviteltu henkilö.

Asiakasprofiilin luonti

Asiakasprofiili luodaan aina datan perusteella, joka kerätään kohderyhmästä ja sen käyttäytymisestä. Perinteisesti data on kerätty haastattelututkimuksilla, mutta nykyään tiedonkeruu tapahtuu entistä useammin erilaisten web-lomakkeiden avulla.

Myös verkkosivuanalytiikka antaa valmista ja luotettavaa dataa kohderyhmästä. Esimerkiksi Google Analytics kerää tietoa kuluttajista heidän verkkokäyttäytymisensä perusteella. Tällöin kuluttajien epäjohdonmukaiset vastaukset eivät voi vääristää tuloksia.

Asiakasprofiilin sisältö

Asiakasprofiili sisältää yleensä seuraavat tiedot:

  • Kuvitteellinen nimi
  • Valokuva tai piirros kyseisestä henkilöstä
  • Demografiatiedot
  • Koulutus
  • Kiinnostuksen kohteet
  • Elämäntyyli

Blogi: Dataan pohjautuvat asiakaspersoonat Blogi: Ymmärrä asiakkaidesi ostopolku
Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.