Kannattaako yrityksen käyttää rahaa visuaalisen ilmeensä kiillotukseen? Miksi brändimanuaaliin pitäisi panostaa? Onko sillä niin väliä, ovatko värit ja fontit ovat aina samat? Eikö palvelu tai tuote itsessään ole tärkein asia, ja visuaalisuus vain ylimääräistä koristusta sen ympärillä?

Brändin visuaalinen ilme ei ole vain koristusta, vaan vaikuttaa vahvasti mielikuviin ja tunteisiin, joita asiakkaalle tuotteesta tai palvelusta herää. Onnistunut visuaalinen ilme kommunikoi tuotteen ja yrityksen filosofiaa ja muuttuu osaksi käyttäjäkokemusta. Skandinaavinen minimalismi esimerkiksi välittää tunteen puhtaudesta, uudenaikaisuudesta ja toimivuudesta. Tällaisia ominaisuuksia arvostava asiakas kiinnostuu tuotteesta jo ennen, kuin hän on päässyt kokeilemaan sitä. Jos taas yritys haluaa markkinoida itseään liikuntaa harrastavalle yleisölle, voimakkaammat värit ja muodot ovat toimivampia, sillä ne yhdistetään voimaan, terveyteen ja energiaan.

Mitä sitten tapahtuu, jos minimalistisella ilmeellä markkinoinut yritys käyttääkin yhtäkkiä räikeitä elementtejä? Tai vahvaa ilmettä käyttänyt urheiluyritys pelkistettyjä? Jos ilme ei pysty viestimään selkeästi yrityksestä, vaan visuaalisuuden tuottama lupaus vaihtelee ja mielikuvat hyppivät vaikutelmasta toiseen, asiakas voi menettää kiinnostuksensa ja valita tuotteen, jolla on selkeämmin häneen vetoava ilme.

Johdonmukainen ilme linkittyy luotettavuuteen

Johdonmukainen visuaalinen ilme luo mielikuvan laadun tasaisuudesta. Kun brändin ilme on selkeä ja tunnistettavissa, asiakas tietää aina, mitä on saamassa. Jos taas ilme vaihtelee kalliista halpaan, selkeästä rönsyilevään tai värikkäästä värittömään, asiakkaalle välittyy epävarma kuva. Onko tämä tuote osa samaa perhettä? Onko laatu sama tänään? Ratkaiseeko tuote saman ongelman kuin eilen?

Johdonmukainen ilme vakuuttaa asiakkaan myös tuotteen tai palvelun aitoudesta. Jos logo tai visuaaliset elementit esitetään totutusta poikkeavalla tavalla, voi asiakkaalle herätä epäilys siitä, että tuote ei ole sama, jota hän on hakemassa.

Positiivinen vaikutelma on ulkoasusta kiinni

Selkeä visuaalinen ilme, joka sitoo brändin yhteen, auttaa sitä myös erottumaan kilpailijoista. Epätasainen ilme ei saa tuotetta jäämään mieleen ja nousemaan esiin muiden joukosta varsinkaan, jos kilpailijalla on selkeä ja erottuva oma ilme.

Ihminen muodostaa ensivaikutelman tuotteesta tai palvelusta jopa sekunnin sadasosissa, ja tähän ensivaikutelmaan vaikuttaa eniten tuotteen tai palvelun ulkoasu. Mikäli vaikutelma on negatiivinen, saattaa asiakas suhtautua kielteisesti tuotteeseen tai palveluun, vaikka se olisikin muutoin hyvä ja toimiva. Johdonmukainen ulkoasu varmistaa, että tuotemielikuva säilyy ja pysyy vahvana. Visuaaliseen ilmeeseen kannattaa siis panostaa, ja sen muutokset on hyvä tehdä harkitusti.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.