Sisältömarkkinoinnin haaste on siirtyä pelkästä kirjoittelusta tulokselliseen, myyntiin johtavaan sisältömarkkinointiin.

Sisältömarkkinointia toteuttavat toimistot ohjeistavat, että sisältömarkkinointi ei saisi olla liian myynnillistä tuotteiden ja palvelujen tyrkyttämistä. Kuinka sitten luoda tätä taustaa vasten myyntiin johtavaa sisältömarkkinointia?

Sisältö on liiketoiminnan ytimessä

Yrityksen on tarjottava asiakkailleen sisältöä, jonka keskiössä on yrityksen toimiala ja osaaminen. Joskus vastaan tulee yrityksiä, jotka tuottavat sisältöä aiheen vierestä vain sisällöntuottamisen ilosta (tai pakosta). Sisällön on lisäksi oltava linjassa yrityksen brändin, liiketoimintastrategian ja asetettujen tavoitteiden kanssa.

Sisältöä tuottaessa on myös mietittävä, millainen yrityksen persoona on. Jos yritys olisi ihminen, millainen tyyppi hän olisi? Asiallinen vai rento, provosoiva vai myötäilevä, auktoriteetti vai ystävä? Persoona määrittelee sen, millaisella kielellä ja äänensävyllä yritys puhuu verkossa.

Sisältö heijastuu asiakkaiden kiinnostuksenkohteista

Tärkeää on myös asiakkaiden kiinnostuksenkohteiden selvittäminen. Mistä minun asiakkaani ovat kiinnostuneita? Mitä he haluavat lukea, nähdä ja katsoa? Jos yritys myy lastenvaatteita, ovat asiakkaat todennäköisesti kiinnostuneita lapsiperheen arkeen liittyvistä teemoista. Jos yritys puolestaan myy lomapaketteja, kannattaa asiakkaille tarjota esimerkiksi lomakohteisiin liittyvää sisältöä.

Tarkempi kiinnostuksenkohteiden selvittäminen on mahdollista esimerkiksi markkinoinnin automaation avulla tai analysoimalla yrityksen verkkosivuilta saatavaa dataa. Markkinoinnin automaation avulla päästään kiinni potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksenkohteisiin jopa yksilötasolla. Sen avulla selvitetään, onko esimerkiksi lastenvaatteita myyvän yrityksen sivuille saapunut kiinnostunut tyttöjen vai poikien vaatteista, ulko- vai juhlavaatteista, vauvojen, leikki-ikäisen vai kouluikäisen vaatteista. Tämän tiedon avulla heille voidaan kohdistaa juuri heitä kiinnostavaa, oikea-aikaista sisältöä.

Sisältö lisää asiakkaan tietoa ja ymmärrystä

Sisältömarkkinoinnissa on kyse eri sisältötyyppien yhdistämisestä. Asiakkaan lämmittely ja kuljettaminen kohti ostopäätöstä vaatii erilaista sisältöä, joka perustelee ja laajentaa vastaanottajan tietämystä aiheesta. Sisältö on muutakin kuin tekstiä – kuvia, videoita, infograafeja, SlideShare-esityksiä, musiikkia – mahdollisuudet ovat rajattomat! Vain yhdenlaisen sisällön tarjoaminen ei sitouta, vaan pahimmassa tapauksessa tylsistyttää asiakkaat.

Sisältötyypeillä on kullakin yksi tehtävä. Se voi olla esimerkiksi asiakkaan kouluttaminen, viihdyttäminen, tiedottaminen tai keskustelun herättäminen. Sisällön lopullinen tarkoitus on kuitenkin vakuuttaa vastaanottaja ostopäätöksestä. Siksi kaiken sisällön taustalla on hyvä pitää mielessä tuotteen tai palvelun asiakkaalle tuottama arvo.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.