Jotta videokampanja menestyisi, on panostettava sisältöön, jota kohdeyleisö oikeasti haluaa katsoa. Oikeiden kanavien ja jakelustrategian valitseminen edellyttää tietoa kohdeyleisön tavasta olla vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja tehdä päätöksiä, sekä siitä, mistä he nauttivat tai motivoituvat. Kampanjaa onkin tärkeää tarkastella kokonaisuutena, joka pohjautuu perusteelliseen ja mietittyyn strategiaan.

Kiikarissa onnistunut videokampanja?

Ennen uuden videokampanjan käynnistämistä käymme aina läpi yrityksen laajemman mittakaavan tavoitteet ja asiakkaat. Ja tämä on vasta alkua.

1. Ketä yritetään tavoittaa?

Tunne kohdeyleisösi. Kohdeyleisö kannattaa jakaa alakategorioihin tai henkilötyyppeihin, joilla kaikilla saattaa olla eri syyt tai tavoitteet sisällön katsomiseen.

2. Miten ja milloin yleisö tavoitetaan?

Perehdymme siihen, miten kohdeyleisöön kuuluvat henkilötyypit ovat vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja miten he tekevät päätöksiä, sekä heille ominaiseen tapaan viestiä. Näiden tietojen pohjalta luomme kullekin henkilötyypille kohdennetun lähestymistavan, jolla heidät saadaan eteenpäin asiakaspolulla ja kohti haluttua lopputulosta.

3. Miten videon näkyvyys varmistetaan?

Upeiden, yleisölle kohdistettujen videoiden luominen ei kannata, jos kukaan ei näe niitä. Valitsemme videon jakeluun parhaiten sopivat kanavat – oli kyse sitten verkkosivuista, vaikuttajista, blogeista tai sosiaalisesta mediasta – ja kierrätämme sisältöä ajoitetun suunnitelman pohjalta. Saatamme myös hyödyntää videomainontaa ja YouTube-optimointia, jolla varmistetaan, että videot löydetään relevanteilla avainsanoilla.

4. Miten yleisö saadaan ostosuppilon läpi?

Onnistunutta videokampanjaa ei kohdisteta ainoastaan ostosuppilon loppuvaiheessa oleville henkilöille, vaan tavoitteena on johdattaa kohdeyleisö suppilon alusta loppuun. Räätälöimme verkkovideosisällön suppilon eri vaiheiden mukaan ja tarjoamme mahdollisille ostajille erilaista sisältöä yleisistä ohjevideoista aina henkilökohtaisempaan, syvällisempään sisältöön.