Videosisältöä on saatavilla paljon, ja ilman hyödyllistä ja kiinnostavaa näkökulmaa videot hukkuvat helposti massaan. Videosisällön strategian pohjalta luomme kohdeyleisöä puhuttelevaa sisältöä, jota he oikeasti haluavat katsoa.

Miten luodaan hyvä videosisällön strategia?

Kaiken A ja O on perusteellinen taustatyö, jonka avulla selvitämme nykyiset näkemykset, haasteet ja tarpeet. Näiden tietojen pohjalta laadimme sisältösuunnitelman, joka puhuttelee kohdeyleisöä ja ohjaa heitä eteenpäin asiakaspolulla. 

Työskentelemme kolmessa vaiheessa:

1. Videosisällön ydinstrategian määrittäminen

Kokemuksemme perusteella kolme parasta tapaa saada kohdeyleisö välittämään videosisällöstä on inspiroida heitä samaistuttavilla tarinoilla, tarjota heille hyödyllistä tietoa ja viihdyttää heitä yllättävällä, humoristisella tai puhtaasti nerokkaalla sisällöllä.

Tavoitteenamme on löytää juuri oikeanlainen sisältö, joka edustaa yritystäsi tai brändiäsi parhaalla mahdollisella tavalla mutta myös vetoaa katsojiin.

2. Sisällön suunnittelustrategian määrittäminen

Sisällön luomiseen on kolme päävaihtoehtoa: luoda se itse, luoda se yhteistyössä tai hyödyntää ja muokata olemassa olevaa sisältöä.

Alusta asti itse luotavan sisällön kohdalla suosittelemme nk. Hygiene, Hub and Hero -mallia:

  • Hygiene-sisältö on saatavilla pysyvästi ja houkuttelee uusia katsojia tarjoamalla heille relevanttia sisältöä käytettyjen hakutermien pohjalta. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi tuote- ja ohjevideot.
  • Hub-sisältö on suunniteltu viihdyttämään katsojia ja tuomaan heidät säännöllisesti takaisin sisältösi pariin. Hub-sisältöä on hyvä päivittää ajoittain, ja sen pitäisi rohkaista katsojia videokanavan tilaamiseen.
  • Hero-sisällöllä pyritään herättämään laaja-alaista huomiota. Se keskittyy yleensä tuotteen tai tapahtuman julkistuksen ympärille ja viihdyttää ja inspiroi katsojia esimerkiksi tarinankerronnalla.

3. Sisällön jakelustrategian määrittäminen

Kolmannessa vaiheessa keskitytään sisällön jakeluun ja markkinointiin siten, että sisältö tavoittaa mahdollisimman suuren osan kohdeyleisöstä. Tämä voidaan jakaa edelleen kolmeen osaan:

  • Tallennus: Sisältökirjasto auttaa jäsentelemään sisältöä ja pitämään sen järjestyksessä. Kun sisältöä säilytetään keskitetysti yhdessä paikassa, yleisöllä on helppo pääsy siihen.
  • Julkaisu: Julkaisukalenterin avulla varmistetaan, että julkaistava sisältö on monipuolista ympäri vuoden.
  • Markkinointi: Koska sisältöä on yleisesti saatavilla paljon, vahvalla markkinointistrategialla varmistetaan, että yleisö löytää juuri sinun sisältösi. Käytettävät kanavat valitaan yrityksen ja sisältötyypin mukaan, mutta yleensä sisältöä jaetaan harkiten tärkeimpien vaikuttajien keskuudessa, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa sekä kohdennetun mainonnan ja YouTube-optimoinnin kautta.