Ajatus sisältömarkkinoinnin ulkoistamisesta voi aluksi mietityttää. Sisältömarkkinointi voi tuntua jo itsessään abstraktilta käsitteeltä, ja on vaikea hahmottaa, mitä sen ulkoistaminen käytännössä tarkoittaa ja mitä sillä saa.

Sisältömarkkinointi sisältää kaiken yrityksen tuottaman sisällön lukuisissa eri kanavissa – esimerkiksi verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja sähköpostiviestinnässä. Sisällöllä ei tarkoiteta pelkkää tekstiä, sillä se voi olla yhtä lailla kuvaa, videoita, musiikkia tai muuta visuaalista materiaalia.

Myös hakukoneoptimointi ja Google AdWords -mainonta voidaan nähdä sisältömarkkinointina, sillä verkkosivuille oikeilla avainsanoilla tehty sisältö vaikuttaa näkyvyyteen hakukoneissa. Sisältömarkkinoinnissa on kyse myös erilaisten työkalujen, kuten markkinoinnin automaation ja verkkoanalytiikan, hyödyntämisestä viestinnässä.

Tärkeintä sisältömarkkinoinnissa on kuitenkin asetettujen tavoitteiden systemaattinen seuranta ja mittaaminen. Se erottaa sisältömarkkinoinnin ja pelkän kirjoittelun toisistaan.

Hanskaammeko sisältömarkkinoinnin kokonaan itse?

Ilman muuta, se on mahdollista!

Markkinat ja markkinointi kehittyvät kuitenkin huimaa vauhtia. Monien yritysten haaste on resurssien puutteen lisäksi sisäistää ja omaksua kaikki sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet, satsata markkinoinnin muutosvauhdin vaatimaan kouluttautumiseen saati palkata henkilöstöä, jolla olisi käytössä kaikki tuloksellisen sisältömarkkinoinnin vaatima osaaminen.

Sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen mahdollistaa sen, että yritys saa käyttöönsä kokonaisen toimiston tietotaidon. Sen kustannussäästö on ilmeinen, sillä tällaista osaamista on mahdoton kattaa edes muutamalla talon sisäisellä rekrytoinnilla. Siksi sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen voi olla perusteltua.

Mikäli yritys haluaa toteuttaa sisältömarkkinointia itsenäisesti, on ulkopuolista kumppania mahdollista käyttää myös esimerkiksi sparrausapuna prosessin alkuvaiheessa.

Mitä sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen käytännössä tarkoittaa?

Sisältömarkkinoinnin ulkoistamisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että yritys antaa kaikki langat ulkopuoliselle toimijalle – onhan yrityksellä itsellään kuitenkin lopulta paras tuote- ja asiakastietous. Siksi sisältömarkkinoinnissa päädytään usein tiiviiseen yhteistyösuhteeseen, jossa yritys ja sisältömarkkinointia toteuttava toimisto hyödyntävät toistensa parasta osaamista – yrityksen etu kaikkien osapuolten prioriteettina.

Vastuujako ja sisältömarkkinoinnin paketti räätälöidään yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaan. Osa saavuttaa parhaan tuloksen sosiaalisen median kautta, toiset markkinoinnin automaation ja joku aktiivisen bloggailun avulla. Yhdistämällä eri sisältömarkkinoinnin elementtejä luodaan yrityksen näköinen, toimiva paketti.

Mitkä sisältömarkkinoinnin osa-alueet voi ulkoistaa?

Lähes kaikki!

Yleisimmät yritysten ulkoistamat palvelut ovat visuaalisen materiaalin suunnittelu ja kuvankäsittely, valokuvaus ja videot sekä sisällöntuotanto ja tekstin stilisointi. Lisäksi yrityksen on mahdollista ulkoistaa sisältömarkkinoinnin seuranta ja mittaaminen, valittujen kanavien ylläpito ja sisällön jakaminen eri kanavissa.

Myös strateginen kumppanuus ja sisältöjen suunnittelu on mahdollista. Siinä paras toimintamalli on useimmiten yrityksen ja sisältömarkkinointia tarjoavan toimiston tiivis yhteistyö.

Jos haluat jatkossa lukea markkinoinnin eri aihealueita käsitteleviä blogejamme uunituoreena, klikkaa allaolevaa linkkiä ja valitse mistä aiheista haluat saada uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi.

Tilaa sisältömarkkinoinnin uutiskirjeemme!

 

Tilaa tästä